Home Page

Defaulter Architect

Last Updated On: 24-10-2019
List of Defaulters's As on 24/10/2019
Sl. Name Registration Number City Valid up to
101 Mr. DHIRENDRA NARAYAN BASAK CA/1975/00426 Kolkata 31/12/2007
102 Mr. SURYANARAYANA GANDHI AKUNURI CA/1975/00428 Kurnool 31/12/2004
103 Mr. MANMOHAN SINGH CA/1975/00430 Kanpur 31/12/1999
104 Mr. DATTATRAYA RAGHUNATH PARANDEKAR CA/1975/00435 Nashik 31/12/1997
105 Ms. RAJ BALA JAIN CA/1975/00436 New Delhi 31/12/1978
106 Mr. SUBASH CHANDRA SHARMA CA/1975/00437 Lucknow 31/12/2003
107 Mr. SHALIGRAM SITARAM BABARIA CA/1975/00439 Nagpur 31/12/2009
108 Mr. JAGANNATH ANANTRAM KARWAN CA/1975/00440 Pune 31/12/1998
109 Mr. BHIM SAIN BAJAJ CA/1975/00449 Faridabad 31/12/2013
110 Mr. SURAJ PRAKASH SUBHERWAL CA/1975/00455 New Delhi 31/12/2015
111 Mr. KIRAN PRADYUMNARAI JATHAL CA/1975/00457 Mumbai 31/12/2002
112 Mr. KADANUR SUBBARAYAN CA/1975/00463 Bangalore 31/12/2008
113 Mr. ASHOKE GANGULI CA/1975/00467 Kolkata 31/12/1994
114 Mr. PHILIP MATHEW CA/1975/00471 Kottayam 31/12/2005
115 Mr. MAHENDRA NEMICHAND KUVADIA CA/1975/00477 Vadodara 31/12/1999
116 Mr. DUSHYANT KUMAR CA/1975/00482 Lucknow 31/12/2001
117 Mr. SHASHIKANT GOPAL MADBHAVI CA/1975/00484 Mumbai 31/12/1979
118 Mr. DAMODAR KRISHNAJI VAIDYA CA/1975/00488 Thane 31/12/2009
119 Mr. Kaithavalapil Govindan Sukumaran CA/1975/00491 Kochi 31/12/2016
120 Mr. GOPINATH SUBBARAO CA/1975/00494 Bangalore 31/12/2005
121 Mr. A.K. VIJAYASANKAR CA/1975/00501 Chennai 31/12/1997
122 Mr. RATNAKAR MAHADEO TAMHANE CA/1975/00502 Pune 31/12/2011
123 Mr. BAPURAO NATHURAO DEO CA/1975/00512 Anantnag 31/12/2008
124 Mr. KRISHNAKUMAR C. VAITY CA/1975/00514 Thane 31/12/2001
125 Mr. MAHENDRAKUMAR V. PATEL CA/1975/00519 Vadodara 31/12/1976
126 Mr. B. NATARAJAN CA/1975/00520 Thiruvananthapuram 31/12/1976
127 Mr. KAILASH SAXENA CA/1975/00525 Rewari 31/12/1992
128 Mr. AMAR JIT SINGH KATARIA CA/1975/00527 Dehradun 31/12/2003
129 Mr. SHASHIKANT B. PATIL CA/1975/00530 Mumbai 31/12/2000
130 Mr. HEMANT RAMCHANDRA ABHYANKAR CA/1975/00536 Pune 31/12/1976
131 Mr. PRAMOD HANMANTRAO KANNAL CA/1975/00549 Pune 31/12/1976
132 Ms. REKHA JOSHI CA/1975/00552 Bhopal 31/12/1976
133 Mr. SUKHLAL BUDHAJI LAUTRE CA/1975/00554 Nagpur 31/12/2016
134 Mr. BHASKAR ABAJI POTUWAR CA/1975/00557 Nagpur 31/12/1993
135 Mr. SUKARM SINGH SIROHI CA/1975/00558 Nainital 31/12/1999
136 Mr. ARVIND DHUNDIRAJ SAOJI CA/1975/00559 Akola 31/12/2008
137 Mr. SISIR KUMAR BISWAS CA/1975/00562 Kolkata 31/12/2004
138 Mr. D.N.CHANDER PRAKASH CA/1975/00570 Hyderabad 31/12/1976
139 Ms. PADMAJA KIRIT VORA CA/1975/00576 Mumbai 31/12/1988
140 Mr. ABHAY ANANT NAIK CA/1975/00578 Pune 31/12/1987
141 Mr. MULRAJ JETHANAND GESOTA CA/1975/00583 Pune 31/12/2006
142 Mr. CHANDRU PARTABRAI BADLANI CA/1975/00595 Mumbai 31/12/2002
143 Mr. GIRISH CHANDRA MATHUR CA/1975/00597 Lucknow 31/12/1997
144 Mr. GURBUX CHETANDAS KARAMCHANDANI CA/1975/00609 Vadodara 31/12/2015
145 Mr. SHIB CHARAN MUKERJEE CA/1975/00614 Howrah 31/12/1979
146 Mr. SUNIT KUMAR GUPTA CA/1975/00622 New Delhi 31/12/2002
147 Mr. SUDHAKAR RAGHUNATH TIKEKAR CA/1975/00628 New Delhi 31/12/2015
148 Mr. CHANDRASEN ANANDRAO DHURANDHAR CA/1975/00631 Pune 31/12/1991
149 Mr. SURINDER K. AIMA CA/1975/00633 Gurgaon 31/12/2015
150 Mr. KRISHAN KUMAR KAUL CA/1975/00634 Gurgaon 31/12/2017
Website Policies  |  FAQs  |  Terms & Conditions  |  Feedback  |  Sitemap  |  ARCHIVES  |  Contact Us
Designed, Developed & Hosted by NIC/NICSI, Council of Architecture.