Home Page

Defaulter Architect

Last Updated On: 24-10-2019
List of Defaulters's As on 24/10/2019
Sl. Name Registration Number City Valid up to
301 Mr. V.M. NARASIMHAN CA/1975/01411 Chennai 31/12/1988
302 Mr. PRAMODRAI A. RAWAL CA/1975/01414 Anantnag 31/12/1986
303 Mr. MANOO ASHABHAI PATEL CA/1975/01417 Ahmedabad 31/12/2018
304 Mr. PANDIT RAMRAO DEO CA/1975/01431 Amravati 31/12/1997
305 Mr. GOWARDHAN DASS CA/1975/01432 Chandigarh 31/12/1986
306 Mr. DAMODAR PURUSHOTTAM NAGARKAR CA/1975/01437 Pune 31/12/1994
307 Mr. GUNPAL RAMCHANDRA DIGE CA/1975/01440 Kolhapur 31/12/2002
308 Mr. SHIV SINGH CA/1975/01444 Bilaspur 31/12/1981
309 Mr. MANGAT RAI SINGHAL CA/1975/01446 Dehradun 31/12/2012
310 Mr. RAVINDRA VASANT GODBOLE CA/1975/01450 Pune 31/12/1989
311 Mr. NEMICHAND CHIMANLAL KUVADIA CA/1975/01453 Mumbai 31/12/1993
312 Mr. PRAMOD HANUMANT KUBER CA/1975/01470 Pune 31/12/1998
313 Mr. ARUMUKHAM JAWAHAR CA/1975/01481 Madurai 31/12/1989
314 Mr. RABINDRA NARAYAN SIL CA/1975/01485 Kolkata 31/12/2001
315 Mr. PRABHAKAR PANDURANG PARAKHE CA/1975/01490 Pune 31/12/1979
316 Mr. DEV RAJ SARAD CA/1975/01491 Mumbai 31/12/1976
317 Mr. SHANTILAL DAMJI CA/1975/01496 Mumbai 31/12/2003
318 Mr. RAGHUNATH WAMAN NENE CA/1975/01498 Pune 31/12/1988
319 Mr. PRABHAKAR R. PATNE CA/1975/01500 Pune 31/12/2002
320 Mr. JAYDEV KRISHNARAM DIVECHA CA/1975/01503 Mumbai 31/12/2014
321 Mr. RAKHA RAM GUPTA CA/1975/01513 Chandigarh 31/12/1976
322 Mr. KIRAN UDDHAV APTE CA/1975/01515 Pune 31/12/2004
323 Mr. BIJOY BANDHU BHATTACHARYYA CA/1975/01520 Kolkata 31/12/2000
324 Mr. SHRINIWAS RAMCHANDRA AGRAWAL CA/1975/01525 Nashik 31/12/2006
325 Mr. NIRANJAN DAS BHATIA CA/1975/01532 New Delhi 31/12/1976
326 Mr. ANANT MADHAVRAO YEOLE CA/1975/01534 Pune 31/12/1987
327 Mr. KISHORCHANDRA A. KAPADIA CA/1975/01537 Surat 31/12/2003
328 Mr. MANOHAR LAL CA/1975/01541 Ludhiana 31/12/1976
329 Mr. NAGNATH GOVINDRAO SONDANKAR CA/1975/01543 Nanded 31/12/2005
330 Mr. ARVIND SADASHIV NATEKAR CA/1975/01549 Pune 31/12/1978
331 Mr. DATTATRAYA SHANKAR DESHPANDE CA/1975/01562 Pune 31/12/1976
332 Mr. VASANT DHONDIBA SAVANT CA/1975/01563 Pune 31/12/1991
333 Mr. MADHAV SHANKAR KANITKAR CA/1975/01564 Pune 31/12/1984
334 Mr. BABU NIJAGUNI NAIK CA/1975/01567 Solapur 31/12/1976
335 Mr. KUNDAN CHUNILAL KHINVASARA CA/1975/01589 Pune 31/12/1976
336 Mr. TRYAMBAK GANPAT PUNDE CA/1975/01591 Pune 31/12/1983
337 Mr. MANSUKHLAL RAMLAL TOPIWALA CA/1975/01595 Mumbai 31/12/2002
338 Mr. DASA DEVANNA PAI CA/1975/01597 Hubli 31/12/1976
339 Mr. UPENDRA PARMANANDDAS PARIKH CA/1975/01599 Ahmedabad 31/12/2017
340 Mr. ASPANDIAR PIROJSHAW ENGINEER CA/1975/01600 Mumbai 31/12/2000
341 Mr. SHIB SHANKAR SEAL CA/1975/01607 Kolkata 31/12/2001
342 Mr. HEM CHANDRA SHARMA CA/1975/01609 Bhopal 31/12/2009
343 Mr. GOPAL KRISHNA BANERJEE CA/1975/01611 Kolkata 31/12/1994
344 Mr. SHAUKAT RAI CA/1975/01613 New Delhi 31/12/2003
345 Mr. KISTOORCHAND R. VARMA CA/1975/01614 Jaipur 31/12/2013
346 Mr. BALBIR SINGH CA/1975/01615 New Delhi 31/12/2016
347 Mr. SOHAN SINGH CA/1975/01617 New Delhi 31/12/1979
348 Mr. SATCHIT SARKAR CA/1975/01622 Kolkata 31/12/1982
349 Mr. NARAYAN LAKSHMAN DESHMUKH CA/1975/01623 Pune 31/12/1979
350 Mr. R.L. NARANG CA/1975/01624 Dehradun 31/12/1990
Website Policies  |  FAQs  |  Terms & Conditions  |  Feedback  |  Sitemap  |  ARCHIVES  |  Contact Us
Designed, Developed & Hosted by NIC/NICSI, Council of Architecture.